AcroYoga lessen Den Haag.

Please go to the new website AcroYoga Moves for the latest info.

for English, scroll down)

AcroYoga op donderdagavond bij Studio ELVI in Den Haag (gratis parkeren)

AcroYoga: een speelse en verbindende manier van bewegen in een fijne community! De combinatie van yoga, (partner-)acrobatiek, en Thaise massage maakt het een gezellige en complete practice voor iedereen.

Elke donderdagavond ben je welkom voor AcroYoga-les bij Studio Elvi in Den Haag. We houden rekening met de verschillende niveaus en bieden makkelijkere en moeilijkere houdingen, wasmachines en flows aan. Iedereen, zowel beginner als gevorderde, is dus welkom in deze les. Je wordt altijd uitgedaagd naar je eigen niveau.
Je hoeft geen partner mee te brengen. We werken voornamelijk in duo’s en trio’s, en er zijn altijd genoeg speelmaatjes om mee samen te werken!

Ben je nieuw? Geen probleem! Regelmatig stromen er nieuwe mensen in in onze lessen. Dit is goed mogelijk omdat we met twee docenten zijn, en we zo ook aan deze studenten genoeg aandacht kunnen geven om hen een solide basis mee te geven.
Mocht je het toch fijner vinden om de eerste lessen alleen maar met first-timers te werken? We bieden van tijd tot tijd beginners cursussen aan in Leiden en Den Haag. Neem hiervoor even contact met ons op en houdt deze Facebook-pagina en onze website in de gaten!

PREREQS: geen (we geven op meerdere niveaus les)

****

DATUM & TIJD
De lessen zijn wekelijks op donderdag van 20:00 – 22:00 startend vanaf donderdag 9 juli 2020

De volgende lessen vallen uit:
3, 10, 17 September
5 november
17, 24, 31 december

Opmerking: het kan zijn dat er nog een 1 of 2 lessen uitvallen. Dit geven wij zo spoedig mogelijk door.

****

TARIEVEN
2 introductie lessen: €20,- (alleen mogelijk als je nog geen les bij ons hebt gevolgd)
Losse les: € 20,-
4 lessen kaart AcroYoga: € 74,- geldig binnen 5 lessen op rij (€ 18,50 per les)*
8 lessen kaart AcroYoga: € 136,- geldig binnen 11 lessen op rij (€ 17,- per les)*
15 AcroYoga lessen abonement: € 210,- geldig voor 15 aaneengesloten lessen (€ 14,- per les)**

* De kaart is persoonlijk en enkel geldig binnen een aantal lessen op rij. De lessen lopen het gehele jaar door en we maken ruimschoots van tevoren bekend welke lessen uitvallen.
** Het is niet mogelijk lessen in te halen. Dit is de beste optie voor de fanatieke AcroYogi, zelfs als je een paar lessen mist!

Geef je op door te mailen naar linfo@acroyogamoves.com & ellen@studio-elvi.nl en maak het bedrag over op: IBAN NL21 KNAB 0209 772 697 t.n.v. Studio-Elvi, o.v.v. AcroYoga ‘.. lessen kaart’ + je naam.

****

VRAGEN
Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op! Je kunt ons mailen op: info@acroyogamoves.com
Meer informatie vind je ook op:
https://acroyogamoves.com
https://dutchacroyogafestival.com

****

DOCENTEN
Lennert en Yvonne
Beide gecertificeerd Yoga en AcroYoga docent.

############################################
############################################

AcroYoga Classes on Thursdays at Studio ELVI in The Hague (free parking)

AcroYoga: a community-based practice where you can playfully connect with yourself and with others! The combination of yoga, (partner-)acrobatics and Thai massage makes it a complete and fun practice for everyone.

You’re very welcome every Thursday evening at Studio Elvi in The Hague. We adapt our classes to different levels, with easier and more challenging variations of poses, washing machines and flows. Everyone is welcome, both beginners and experienced AcroYogi’s! You will get challenged at your own level.
You don’t have to bring your own partner. We mainly work in duos or trios, and there are always people around to play and train with!

Are you new to AcroYoga? No problem! New people attending the class every so often. This especially works well because we’re with two teachers, so we can give everyone the right amount of attention and offer the new people a solid foundation.
Do you still feel more comfortable to work your first classes with only first-timers? We regularly offer beginner courses in Leiden and The Hague. Please, contact us and follow this Facebook page and our website!

PREREQS: None (we teach multiple levels)

****

DATES & TIME
Classes are being held on Thursday from 20:00 – 22:00 starting on Thursday July 9, 2020

There won’t be classes at the following Thursdays:
September 3, 10, 17
November 5
December 17, 24, 31

Note: it could be that few more dates will be cancelled. We will inform you as soon as possible.

****

PRICES
2 Introduction Classes: € 20,- (only possible if you haven’t followed a class with us yet)
Single class: € 20,-
4 lessons card AcroYoga: € 74,- valid for 5 classes in row (€ 18,50 per class)*
8 lessons card AcroYoga: € 136,- valid for 11 classes in row (€ 17,- per class)*
15 AcroYoga classes subscription: € 210,- valid for the 15 classes in row (€ 14,- per class)**

* The card is personal and only valid for a certain number of classes in a row (we will announce new dates as soon as possible)
** The AcroYoga subscription consists of 15 fixed classes. It’s not possible to catch up with missed classes. This is the best option for the dedicated AcroYogi even if you miss a few classes!

****

REGISTRATION
For registration, send an e-mail to info@acroyogamoves.com & ellen@studio-elvi.nl and make a banktransfer to Studio ELVI, IBAN: NL21 KNAB 0209 772 697
Subject: AcroYoga ‘.. lesson card’ + your name.

****

QUESTIONS
If you have any questions left, contact us by sending an e-mail to: info@acroyogamoves.com
More information at:
https://acroyogamoves.com
https://dutchacroyogafestival.com

****

TEACHERS
Lennert and Yvonne
Both certified Yoga and AcroYoga teachers