AcroYoga lessen Leiden

Please go to the new website AcroYoga Moves for the latest info.

AcroYoga classes Leidsehout in Leiden
(for English, scroll down)

AcroYoga op woensdag en zondag in de Leidsehout in Leiden (gratis parkeren bij de sportvelden)

AcroYoga: een speelse en verbindende manier van bewegen in een fijne community! De combinatie van yoga, (partner-)acrobatiek, en Thaise massage maakt het een gezellige en complete practice voor iedereen.

Tot half september ben je elke woensdagavond en zondagmiddag van harte welkom voor AcroYoga-les in de Leidsehout, onder de prachtige koepel bij het Theehuis. We houden rekening met de verschillende niveaus en bieden makkelijkere en moeilijkere houdingen, wasmachines en flows aan. Iedereen, zowel beginner als gevorderde, is dus welkom in deze les. Je wordt altijd uitgedaagd naar je eigen niveau.
Je hoeft geen partner mee te brengen. We werken voornamelijk in duo’s en trio’s, en er zijn altijd genoeg speelmaatjes om mee samen te werken!

Ben je nieuw? Geen probleem! Regelmatig stromen er nieuwe mensen in, bij onze lessen. Dit is goed mogelijk omdat we met twee docenten zijn en we zo ook aan deze studenten genoeg aandacht kunnen geven om hen een solide basis mee te geven.
Mocht je het toch fijner vinden om de eerste lessen alleen maar met first-timers te werken? We bieden van tijd tot tijd beginners cursussen aan in Leiden en Den Haag. Neem hiervoor even contact met ons op en houdt deze Facebook-pagina en onze website in de gaten!

PREREQS: geen (we geven op meerdere niveaus les)

****

DATUM & TIJD
De lessen zijn wekelijks op:
woensdag van 19:00 – 21:00, startend op 15 juli 2020
zondag van 16:30 – 18:30, startend op 12 juli 2020

Opmerking: het kan zijn dat er enkele lessen uitvallen. Dit geven wij zo spoedig mogelijk door. Bij minder dan 4 deelnemers zou het kunnen dat de les niet door gaat.

****

TARIEVEN
2 introductie lessen: € 20,- (alleen mogelijk als je nog geen les bij ons hebt gevolgd)
Losse les: € 17,-
3-5 lessen kaart: € 15,-per les geldig binnen de hele zomer*
6-8 lessen kaart: € 13,- per les geldig binnen de hele zomer*
9 of meer lessen kaart: € 12 per les geldig binnen de hele zomer*

* De kaart is persoonlijken de gehele zomer geldig

****

Geef je op door een bericht te sturen naar info@acroyogamoves.com

****

VRAGEN
Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op! Je kunt ons mailen op: info@acroyogamoves.com
Meer informatie vind je ook op:
https://acroyogamoves.com
https://dutchacroyogafestival.com

****

DOCENTEN
Lennert en Yvonne
Beide gecertificeerd Yoga en AcroYoga docent

### ENGLISH ###

AcroYoga Classes on Wednesdays and Sundays at Leidsehout in Leiden (free parking near sportfields)

AcroYoga: a community-based practice where you can playfully connect with yourself and with others! The combination of yoga, (partner-)acrobatics and Thai massage makes it a complete and fun practice for everyone.

Until half September, you’re most welcome every Wednesday evening and Sunday afternoon at the beautiful chapel in the Leidsehout near het Theehuis. We adapt our classes to different levels, with easier and more challenging variations of poses, washing machines and flows. Everyone is welcome, both beginners and experienced AcroYogi’s! You will get challenged at your own level.
You don’t have to bring your own partner. We mainly work in duos or trios, and there are always people around to play and train with!

Are you new to AcroYoga? No problem! New people attending the class every so often. This especially works well because we’re with two teachers, so we can give everyone the right amount of attention and offer the new people a solid foundation.
Do you still feel more comfortable to work your first classes with only first-timers? We regularly offer beginner courses in Leiden and The Hague. Please, contact us and follow this Facebook page and our website!

PREREQS: None (we teach multiple levels)

****

DATES & TIME
Classes are being held on:
Wednesday from 19:00 – 21:00, starting July 15, 2020
Sunday from 16:30 – 18:30, starting July 12, 2020

Note: it could be that few dates will be cancelled. We will inform you as soon as possible. If there are less then 4 students there is a possibility that the class will be canceled

****

PRICES
2 Introduction classes: € 20,- (only possible if you haven’t followed a class with us yet)
Single class: € 17,-
3-5 lessons card: € 15 per class, valid the whole summer*
6-8 lessons card: € 13 per class, valid the whole summer*
9 or more lessons card: € 12 per class, valid the whole summer*

* The card is personal and valid the whole summer*

****

REGISTRATION
For registration, send an e-mail to info@acroyogamoves.com

****

QUESTIONS
If you have any questions left, contact us by sending an e-mail to: info@acroyogamoves.com

More information at:
https://acroyogamoves.com
https://dutchacroyogafestival.com

****

TEACHERS
Lennert and Yvonne
Both certified Yoga and AcroYoga teachers